Specijalistička
pedijatrijska
ordinacija
home
Nazad
 
 
BISFENOL   A
mogući uticaj na zdravlje
 
 
 

Bisfenol A – hemijski sastav

 • Bisfenol A (BPA) - hemijski 2,2-bis (4-hidroksifenil) propan - je hemikalija najčešće korišćena u proizvodnji plastike i smola kombinaciji s ostalim hemikalijama
 • Na sobnoj temperaturi to je bela čvrsta supstanca blago fenolnog  mirisa
 • Dobija se kondenzacijom  acetona
 • Od 1930.godine poznato je da može da imitira estrogen
 •  Hemijska struktura bisfenola A (C15H16O2 ; Mol. masa 288,29)
 
 
Bisfenol A – rasprostranjenost
Bisfenol A se koristi u proizvodnji polikarbonatne plastike (tvrda prozirna plastika). Zbog velike otpornosti na toplotu i električnu energiju koristi se:
 • u proizvodnji plastičnih dečjih bočica za mleko (Avent, Chicco, Nuk, Hipp)
 • u proizvodnji cucli
 • limenkama sa dečijom hranom i adaptiranim mlekom, te ambalaži za pijaću vodu i ostale napitke
 • nalazi se na unutrašnjoj strani konzervi, limenki, i ambalaži ostalih prehrambenih proizvoda za decu i odrasle
 • u materijalima od kojih se pravi posuđe za mikrotalasne peći, sunčane naočare, CD-ovi, aparate za dijalizu bubrega, u dentalnim oblogama, itd.

Bisfenol A –uznemirujući  podaci

 • Naučnici navode da se štetno delovanje supstanci koje sadrže Bisfenol_A  ispoljava  kada te supstance počinju da se razgrađuju
 • U kontaktu sa hranom ili pićem polikarbonatna ambalaža redovno ispušta bisfenol A i to u količinama koji izazivaju poremećaje kod eksperimentalnih životinja
 • Opasnost se povećava sa starošću plastike, a naročito se ubrzava zagrejavanjem, oštećenjima i zagrevanjem u mikrotalasoj peći
 • Naučna istraživanja potvrdila su da polikarbonatna plastika nije inertan materijal i da nije pogodna ambalaža za čuvanje hrane i pića

Bisfenol A – rizik

 • Mnoge naučne studije, do sada izvedene, su pokazale da bisfenol A deluje:
 • kao ženski hormon estrogen - vezuju ga za rizik od oboljevanja od raka prostate i dojke,  neplodnost
 • na delove mozga koji regulišu raspoloženje, pamćenje i saznajne sposobnosti
 • povećava se rizik od kardiovaskularnih bolesti, dijabetesa, oštećenja jetre, slabljenja imunog sistema, ranog puberteta, gojaznosti, šećerne bolesti
 • apsorbuje se u organizmu i prenosi na potomstvo
 
 

Bisfenol A – studije
Razlika u metabolizmu Bisfenol-a A između ljudi i glodara:

 •  ljudi metabolizuju i izlučuju BPA brže od glodara
 • to umanjuje značaj rezultata istraživanja o uticaju malih doza BPA na glodare korišćen u proceni rizika za ljude
 • glodari su naročito osetljivi na estrogene

Bisfenol – naučna studija 1

 • Od ukupno 115 naučnih radova u 94 dokazani su štetni efekti BPA i to u koncentracijama koje su niže od “službeno” dozvoljene dnevne doze za ljude (50μg/kg TT)
 • Većinu preostalih radova, u kojima nisu uočena štetna delovanja bisfenola A, finansijski je podržavala industrija plastike
 • U nanogramskim i pikogramskim količinama BPA može uzrokovati ubrzano polno sazrevanje ženki, hormonalnih poremećaja kod mužjaka, povećanje prostate i pad broja spermatozoida, povećanu smrtnost ploda, hromozomske poremećaje, narušavanje imuniteta te poremećaje u ponašanju poput hiperaktivnosti, agresivnosti i poremećaja polne orijentacije (objavljene 2 naučne studije na laboratorijskim životinjama (EHP 2005, 113, 7713; PNAS 2005, 102, 7014)
Bisfenol A - National Toxycology Program
 • postoji ozbiljna zabrinutost zbog posledica na mozak i razvoj fetusa i ponašanje odojčadi i dece pri izloženosti BPA
 • izražena je zabrinutost zbog uticaja na prostatu i mlečne žlezde u ranoj fazi puberteta kod žena
 • ne odbacuju štetnost na osnovu laboratorijskih testova na životinjama
 • govori o zanemarivoj zabrinutosti da će izloženost trudnica rezultovati fetalnom ili neonatalnom smrtnosti, urođenim defektima ili smanjenoj porođajnoj masi i rastu  njihovog potomstva
 • zanemariva je zabrinutost da će izloženost BPA uzrokovati reproduktivne uticaje kod odraslih koji nisu profesionalno izloženi, odnosno minimalna je zabrinutost za ljude koji su profesionalno izloženi u većim dozama
Bisfenol A
 • Američka Uprava za hranu i lekove -  FDA ne smatra da je ova supstanca potencijalno opasna, već da sadržaj ove hemikalije u potrošačkim proizvodima je bezbedna, ( za podršku toj tvrdnji korišćeni su izveštaji o istraživanjima koje je finansirala industrija plastike)
 •  FDA planira da razmotri i sprovede seriju ispitivanja, kako bi utvrdila da li postoji štetan uticaj BPA na decu
 • Najveći broj trgovačkih kompanija je već povukao iz prodaje proizvode koji u sebi sadrže bisfenol A
 • Poznate robne marke zamenjuju sve plastične dečje bočice staklenim i metalnim
 • Američka neprofitna organizacija: Udruženje potrošača (CU) nedavno je pozvala američku Upravu za hranu i lekove (FDA) da zabrani BPA u proizvodima za decu i prehrambenoj ambalaži
 
 

Bisfenol A – Industrija

 • Količina prikupljenih naučnih informacija u poslednjih nekoliko godina dovoljna da se razmotri zabrana upotrebe polikarbonatne plastike pri proizvodnji ambalaže za hranu i piće
 • Godišnje se proizvede više od 3 miliona tona bisfenola A, uz 6 do 10%-tni godišnji porast proizvodnje
 • Industrija plastike se protivi takvim predlozima (zabrane), jer studija ne menja njihovo mišljenje da je bisfenol A u niskim koncentracijama bezopasan za ljudsko zdravlje
 • Udruženje potrošača zahteva da FDA hitno reaguje radi zaštite visokorizične populacije, kao što su deca i bebe i da objavi sve informacije dobijene tokom testiranja BPA, kao i da unapredi nadziranje nivoa te hemikalije u krvi potrošača
 • Kanada je prošle godine zabranila korišćenje BPA u proizvodnji bočica za bebe, što je FDA ocijenila kao previše opreznu meru
 • Američka savezna država Njujork - bisfenol A  neće moći da se koristi u polikarbonatnim flašicama i šoljicama za bebe i decu mlađu od tri godine
 • U Kaliforniji je pokrenuta zakonska procedura kojom bi se regulisala upotreba bisfenola, ukoliko se zakon usvoji, Kalifornija će biti prva država u kojoj se ograničava upotreba bisfenola A
 • USA - Ministri za zaštitu zdravlja i prirodne sredine zatražili su javno mišljene o tome da li treba ili ne zabraniti uvoz, prodaju i reklamiranje polikarbonidnih dečijih flašica i ostalih proizvoda koje sadrže bisfenol A
 • Šest najvećih proizvođača bebi flašica u USA su prestali da koriste polikarbonatnu plastiku (Avent, Disney Fisrt Years, Gerber, Dr.Brown, Playtex i Evenflo)
 
 
Bisfenol A – zabrana
 • Nakon zabrane ftalata (aditivi za omekšavanje plastike) i polibromiranih difenil-etera (inhibitori paljenja plastike) može se očekivati i zabrana bisfenola A. Ipak, sve dok ne dođe do tih promena u zakonskoj (toksikološkoj) regulaciji bisfenola A, ta će hemikalija diskutabilne vrednosti (i sigurnosti) biti dostupna ljudima u dečjim bočicama, plastičnim posudama za hranu, limenkama i konzervama
 • Kako da znate da li u plastičnim flašicama koje koristite za svoju bebu ima ovog  jedinjenje?                               
 • Pogledajte etiketu, ako na njoj stoji crtež trougla sa sedmicom u sredini, u flašici ili ambalaži ima bisfenol A
 
 

Literatura:

 • Statement from the FDA’s Office of Food Additive Safety by biologist Julie N. Mayer, M.F.S. on July 31, 2007. – sent in response to a request from Fit Pregnancy Magazine on FDA’s most current position on BPA use
 • National Toxicology Program (NTP), Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction (CERHR), Expert Panel Evaluation of bisphenol A, Draft Summary, August 6-8 2007.
 • Cohen, Joshua & Gray, George. “Weight of the Evidence Evaluation of Low-Dose Reproductive and Developmental Effects of bisphenol A. ”Harvard Center for Risk Analysis: Risk in Perspective. Aug. 2004. pg. 4.
 • Goodman, Julie & Rhomberg, Lorenz. “An Updated Weight of the Evidence Evaluation of Reproductive and Developmental Effects of Low Doses of bisphenol A.” Gradient: Risk Sciences Bulletin. June 2006.
 • “FAQ on bisphenol A” European Food Safety Authority. January 2006.
 • Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction (CERHR) April 2008.

 

 
Copyright  © 2017. Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dr Šarac