Specijalistička
pedijatrijska
ordinacija
home
Nazad
 
 

Usvajanje i razvoj govora

 
 

Govor se razvija i usvaja kroz određene faze koje su međusobno povezane, tako da prethodna faza uslovljava narednu. Dve funkcije se nikada ne razvijajaju istim intenzitetom istovremeno, već jedna funkcija prednjači nad drugom

Pojava govora i jezika je uslovljena određenim stepenom anatomsko-fiziološke zrelosti.

Kada se u fonološkom razvoju pojavi određeni glas to ne znači da on mora i može biti odmah aktivno upotrebljen u rečima, a slično je i sa razvojem leksike.   

Prelingvalna faza obuhvata period od krika novorođenčeta do progovaranja tj. kada dete svesno izgovori prve reči, oko 12 meseca života, kod devojčica to je i ranije. Na tom uzrastu uspostavlja se veza između govora, sluha i izgovorene reči.

Lingvalna faza počinje kada dete prvi put upotrebi svesno prvu reč. Na kraju druge godine dete u svom rečniku ima oko 300 reči.Većina rečenica se sastoji od imenica, ,priloga i prideva. Rečenica može biti i nepotpuna. U svakom slučaju prvoj reči prethodi razumevanje  reči odraslih. To razumevanje može da obuhvati i proste naloge.Nije retka pojava da izvesne proste naloge beba izvršava pre nego što je u stanju da  izgovori reč. Ima dece kod koje se prva reč javlja između 24-36 meseci. Kod ovakve dece svakako da je u pitanju zakasneo govorni razvoj. Tada treba potražiti savet stručnjaka –logopeda.

Na uzrastu od 4 do 5 godine kod deteta se intenzivno razvija saznanje o svetu koji ga okružuje i sve više se koristi jezikom.

Izgovor se u dece menja i učvršćuje  sve do devete ili čak desete  godine kada se automatizuje i sasvim ustali. Artikulacija zahteva izvanredno precizne i brze pokrete jezika i usana u dobroj koordinaciji sa laringealnim i respiratornim motoričkim sistemom. Izgovor određenog glasa je motorička delatnost i uspešnost  izgovora  zavisi od brzine, specijalizacije i koordinacije pokreta onih mišića koji učestvuju u njegovom izvođenju.

Mnogo je bitno da se roditelji bave govorno-jezičkim razvojem svoje dece. Svoju ljubav prema detetu treba da izraze i verbalno i neverbalno. Govor koji se upućuje detetu treba postepeno prilagođavati kako dete postaje starije. Takođe je poznato da sredina koja više komunicira sa detetom, a koja koristi bogatiji i sadržajniji rečnik, deluje stimulativno na govorno-jezički razvoj deteta.

Do polaska u školu deca treba da izgrade svoj jezik  gramatička i semantička pravila , a i da pravilno artikulišu sve glasove. Ona moraju da uče čitav niz novih jezičkih veština kao što su čitanje ,pisanje i pravopis, da govore o tome šta rade , a to zahteva učenje maternjeg jezika.

Radmila Čvorović, dipl. logoped

Izvor: www.mojpedijatar.co.rs

 

 
   
Copyright  © 2013. Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dr Šarac