Specijalistička
pedijatrijska
ordinacija
home
Nazad
 
 

Šta homeopata treba da zna o pacijentu i njegovim tegobama ?

 
 

U cilju nalaženja pravog sredstva za pacijenta, kao jedinstvenu i unikatnu individuu, homeopata treba da sazna mnogo podataka o njemu. Detaljno sagledavanje ličnosti pacijenta, zajedno sa sagledavanjem svih tegoba i načina na koji to doživljava, homeopati su potrebni da bi pravilno procenio slučaj. Zbog toga sve što je vezano za ličnost, pacijent treba da kaže svom homeopati kako bi ovaj mogao da odredi pravilnu preskripciju. Otkrivanje opšteg energetskog stanja pacijenta i njegovih ranijih tegoba važno je koliko i način na koji pacijent živi.

Tokom intervjua postavljaju se pitanja o hereditarnim (naslednim) faktorima po osnovu roditeljskih ili rođačkih relacija, opis životne okoline, eventualni kontakti sa raznoraznim opasnim materijalima, sklonosti, uticaj vakcina i ranije preležanih infektivnih bolesti, pojave tokom trudnoće i porođaja, pojava retkih i neuobičajenih stanja, pitanja o mračnim stranama uma, itd.

Pacijent treba da obavesti homeopatu o svim lekovima koja mu je njegov lekar prepisao i drugim lekovima i sredstvima koje redovno upotrebljava. Takođe treba da pomene bilo koju raniju ili predstojeću stomatološku ili neku drugu hiruršku intervenciju. To sve može da utiče na homeopatsko lečenje.

Veoma je važno da osobe koje žele da se homeopatski leče imaju otvoreni nastup prema homeopati jer je to uslov da se pronađe pravo homeopatsko srtedstvo. Iskrenost je prirodan dar koju su ljudi nepotrebno ugušili odrastanjem (kognitivni i konativni deformiteti).

Nije neophodno, ali je poželjno prikupiti medicinsku dokumentaciju koje se odnose na zdravstvene tegobe. Samo na osnovu lične objektivne procene homeopate takvu dokumentaciju treba prikazati. Homeopata poštuje integritet i privatnost ličnosti pacijenta u vezi svega što mu pacijent saopštava u poverenju.

Često se pacijentima objašnjava da dođu pripremljeni na uzimanje slučaja: da se sete svojih snova, hronologije događanja od ranog detinjstva, povreda, ružnih događaja, teško preležanih bolesti, itd.

Jednostavno rečeno, homeopata se trudi da bude posmatrač bez predrasuda.

izvor: Silillimum homeopatski centar (www.simillimum.edu.rs)


 
   
Copyright  © 2013. Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dr Šarac