Specijalistička
pedijatrijska
ordinacija
home
Nazad
 
 

Homeopatija

 
 

- Homeopatija je netoksični sistem lečenja koji se primenjuje kod nas i u svetu za tretman obolelih od mnogih bolesti i poremećaja.  Za primenu ovog načina  lečenja potrebno je homeopatsko i medicinsko znanje. Homeopatiju u Srbiji mogu da praktikuju doktori medicine, stomatologije i farmaceuti  sa strukovnom i homeopatskom licencom  koju izdaje Ministarstvo zdravlja.
- Homeopatski lekovi se prave od raznih supstanci koje se tokom procesa izrade leka razređuju i sukusiraju. Takvim postupkom lek se oslobađa toksičnosti. Osobine homeopatskih lekova se otkrivaju kroz proces dokazivanja na zdravim ljudima.
- Homeopatsko lečenje se bazira na zakonu sličnosti. Sredstvo koje izaziva određene simptome kod zdravih dokazivača, primenjeno kao homeopatski lek, može da podstakne organizam da prevaziđe slične simtome tokom bolesti.
- Za izbor homeopatskog leka, najznačajnije su individualne karakteristike pacijenta.  Različite osobe sa istom dijagnozom, dobijaju različite homeopatske lekove. Pravilno izabran homeopatski  lek pomaže organizmu da se izleči pomoću sopstvenih snaga, a bez toksičnih efekata.
- Tokom homeopatskog lečenja može doći do privremenog pogoršanja nekih simptoma (agravacija). To je očekivana pojava i odnosi se na vraćanje davno zaboravljenih simptoma kao deo procesa izlečenja. U takvim situacijama, dozvoljeno je da pacijent uzme sirup ili tablete protiv bolova, temperature ili neko drugo sredstvo u dogovoru sa homeopatom,  kako bi lakše sačekao prestanak pogoršanja. Na kontroli pacijent treba precizno da obavesti homeopatu o redosledu pojava tokom agravacije i tokom povlačenja simptoma.
- Da bi homeopata odabrao odgovarajući lek, potrebno je korektno, iskreno učešće pacijenta. U  procesu izlečenja, koji može trajati nedeljama, mesecima, godinama, pacijent učestvuje i svojim  strpljenjem. Brzina oporavka posle uzimanja homeopatskog leka zavisi od više faktora, od vrste i dužine trajanja poremećaja, od konstitucije pacijenta, godina života, bolesti njegovih predaka, od načina života pacijenta. Na lečenje nepovoljno utiče loša ishrana, uzimanje alkohola, narkotika, sedativa, nekih alopatskih lekova, izloženost lošim uticajima iz okoline...Homeopata mora uložiti  puno znanja, pažnje, rada , vremena i energije. Do leka se dolazi mnogo sporije nego kod alopatskog lečenja.
- Način uzimanja homeopatskog leka određuje homeopata, pacijent se mora precizno pridržavati tih uputstava, ako slučajno uradi nešto što odstupa od uputstva, potrebno je da o tome obavesti homeopatu, svaki podatak je važan.

autor: Dr Branka Basara-Popović - specijalista pedijatrije i licencirani homeopata

 

 


 
   
Copyright  © 2013. Specijalistička pedijatrijska ordinacija Dr Šarac